stage_image1_lg
SPOLOČNE NA TOUR DE FRANCE!

Hraj o zájazd na finále Tour de France v Paríži.

Hráme do 31. 5. 2019.
Výherca
Výhercovia zájazdu na finále Tour de France sa stávajú:
Milan Chovanec (Dolné Srnie)
Peter Vavro (Rudina)
Dezider Agoc (Lučenec)
Rob Stevens (Banská Bystrica)
Miloš Klamo (Bratislava)